محدثه

من محدثه ام یک دختر معمولی که گاهی عجیب و غریب می شود.دختری که دنیای کتاب هایش را بیشتر از دنیای واقعی دوست دارد. دختری که صدایش یواش است و درست و حسابی بلد نیست حرف بزند.آرزوهایش بزرگ است. برای آرزوهایش تلاش می کند. 

دختری که گاه نمد دوزی می کند گاه شعر حفظ می کند گاه نقد کتاب می کند و گاه داستان می نویسد.

دختری که شب ها وقتی همه خوابند زیر لحاف با چراغ قوه کتاب می خواند.

دختری که فکر می کند هنوز مهربانی وجود دارد.

زندگی با دور تند روایت نوجوانانگی های این دختر است. روایت بلاتکلیفی ها و شیطنت ها و خنده ها و غصه های  در این فصل از زندگی است که به تندی برق و باد می گذرد.

+ زندگی با دور تند اسم یه مجموعه شعر از خانم زیتا ملکی هست :)


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان